Navigci

Felhasznlk

· Online vendgek: 27

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 32
· Legjabb tag: Zoli

Frumtmk

Legjabb tmk
Nincs elrhet frumtma
Legnpszerbb tmk
Nincs elrhet frumtma

Legjabb cikkek

Bejelentkezs

Felhasznlnv

Jelsz



Mg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Szavazs

Nincs elrhet szavazs

Cikk hierarchia

KÖTELEZÕ TANULMÁNY: HEGEMÓNIKUS HIBRID HÁBORÚ (HHH) -AVAGY AZ EURÓPAI UNIÓ NEMZETÁLLAMAINAK SZÉTVERÉSE


1. Európába érkezik az Arab Tavasz, vagy inkább Gadhafi bosszúja! Indulás elõtt kapható úszó mellény is, darabja 200.- dollár. Ha hajótörést szenvednek, akkor az úszómellényeseknek nagyobb az esélyük: õket élve falják fel a cápák
Bevezetõ
A téma kapcsán a temérdek gondolat rajzott a fejemben, melyeket egyenként, és összességében is, meg kellene alaposan vizsgálni. A válasz nagyon komplex, tanulmány méretû. Mégpedig biztonságpolitikai kutató intézet kutatógárdájának való bonyolult téma.
1990-ben írta az amerikai jövõkutató intézet elnöke, egy vaskos könyvben “Megatrends 2000”, hogy
1. a Föld bolygó gazdasági erõközpontja áttevõdik távol keletre,
2. ahol a gazdasági erõ, odahúz a kultúra is.
3. Nyugat elveszti az eddigi döntõ befolyását a világra!
Feltehetõek, tehát, a kérdések:
1. Ez ellen lépnének fel a -nyugateurópai és amerikai- különbözõ erõk!?
2. Milyen formában léphetnek fel ezek az erõk, miképpen fejtik ki politikai akaratukat?
Az elsõ két alapvetõ kérdés további kérdéseket szül:
1. Háborúban vagyunk?
2. Egy háború kellõs közepén?
3. Miféle háború lehet ez?
4. A háborúnak csak az EU a célpontja vagy csak Magyarország?
5. Mi az oka annak, hogy Magyarország messzemenõen az elsõ helyet foglalja el, mint hullámtörõ, a menekült áradatban?
6. Lehet egyáltalán ezekre a kérdésekre, a ködgépezetek (média) erõteljes mûködése közben, letisztult, megbízható válaszokat adni?
Tudjuk már Carl von Clausewitz katonai stratégia alapkönyvébõl, hogy „A háború nem egyéb, mint a politika folytatása más eszközökkel!”
Hibrid háború
Frank G. Hoffman, alezredes, katonai szakíró elemzi a háború válfajait felosztva ezeket konvencionális és irreguláris háborúkra. Ennek a kettõnek a kombinációját meg compound háborúnak, vagyis összetett háborúnak nevezi. Hoffman vezeti be elõször a hibrid háború fogalmát. / Cikke angolul itt olvasható: Armed Forces Journal; October 1, 2009 ; Hybrid vs. compound war; /http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ /
A hibrid háború az összetett háborúnál jóval több, mivel olyan módszereket vezet be a hadviselésbe, amelyek az összetett háborúnál nem szerepelnek.
Magyarország 2014-ben az európai menekült áradatot felfogó országok élvonalába kerül
A 21. század legújabb fejlesztése: a hibrid háború. Javítok: Az aljas hibrid háború! Ugyanis a hibrid háborúban nem tartja be a támadó fél a háborúra vonatkozó Genfi Konvenciókat! Nincs hadüzenet, tehát nincs támadó fél!!! Ha nincs hadüzenet, sem támadó, akkor háború sincs!!! Elméletileg!!! De a valóságban meg folyik az öldöklés!!!
-videó ajánló: http://www.kla.tv/3359
Klagemauer TV (Síratófal TV) oldaláról letölthetõ film, mely 5 percben közérthetõen, animációval és kitûnõ német dikcióval, elmagyarázza a hadüzenet nélküli, modern háború mûködését. A harmadik évezred elejétõl kezdtek a szakírók a 21. század új típusú háborújáról beszélni: „4th Generation Warfare“ vagyis „4. Generácios hadviselés“, illetve „Compound Warfare“, magyarul „Összetett hadviselésként“ emlegetve. Ismételjük: Elõször Frank G. Hoffman alezredes, katonai szakíró, használta 2005-ben a „Hibrid Háború“ szakkifejezést. 2006-ban a Libanoni háború kapcsán terjedt el elõször a kifejezés, mint annak a modern háborúnak a leírása, melyben párhuzamosan használnak konvencionális és irreguláris hadviselést kihasználva ezek szinergetikus összhatásait. A harctéren és annak hátországában, illetve a megtámadott területen bûnözõ szervezetek létrehozása és mûködtetése, terrorista hadviselés minden ismert módozatainak használata, tömeges nemi erõszak tudatos bevetése, a menekült hullámok célzatos gerjesztése és irányítása, egyszerre képezi a hibrid háború részét. / Hybride Kriegsführung; Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des Krieges Oliver Tamminga (alezredes, tudományos kutató); Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit/
Hibrid háború az a politikai akarat tárgyalásokon túli rejtett eszköze, amit egy más ország területén felségjelek nélküli katonák és titkosszolgálati tisztek hadüzenet nélkül, a belsõ, erõszakra hajlamos csoportok álcázott szervezésével, közvetlen, de fedett, támogatásával és irányításával, viselnek, miközben a terrorista taktikák és fegyverek egész arzenálját bevetik, kisérve mindezt egy agyonhallgató, vagy tagadó hazugságpropagandával, az ellenséges ország elleni kibernetikai támadással, menekült invázió tervezett és irányított bevetésével, a megtámadott ország tudatos gazdasági kifosztásával.
A szándék a nyílt, vagyis a hadüzenettel kezdõdõ, háború elkerülése, a háború minden eddig ismert válfajának mesteri tökélyre fejlesztett összemaszatolásán keresztül. A NATO helyettes vezetõjének Alexander Vershbow-nak a véleménye szerint a hibrid háború egy modern Trójai Faló. James Sherr a brit Institut Chatham House-tól azt állítja, egy olyan háborúról van szó, melyet oly módon kell viselni, hogy egy államot úgy béníts le mûködésében, hogy az észre se vegye azt, csak akkor, mikor államisága már akut veszélyben van és lehetõleg már menthetetlen helyzetbe került. Lehetõleg még ekkor se vegye észre, hogy egy háború kellõs közepén van!
Ez a meghatározás egyértelmû célzás a Krím Félsziget annektálására, mikor orosz katonák felségjel nélküli egyenruhában, fegyverzettel, páncélosokkal, stb. garantálták a Krím Félszigeten a félsziget hovatartozásáról szóló népszavazás „félelemmentes, demokratikus” jellegét és biztosították békés lebonyolítását. Ezeknek a katonáknak a jelenlétét nevezik a szakirodalomban „a nagyon udvarias emberek megjelenésének”. Ezek „A nagyon udvarias emberek” állig fel voltak fegyverezve! Ezen túl tényleg nagyon udvariasak voltak! Amennyire egy fegyveres udvarias lehet azokkal szemben, akiket büntetés terhe nélkül bármelyik pillanatban lelõhet.
A NATO-nak tulajdonítható meghatározás szerint a továbbiakban is hibridháborúnak számít az orosz katonák felségjel nélküli jelenléte Kelet-Ukrajnában és részvétele a „kivételesen” csak a szeparatisták által folytatott függetlenségi háborúban. Ily módon a hibridháború kitalálása kizárólagos orosz „dicsõségnek” számít. Céljuk Kelet-Ukrajna, Dél-Ukrajna és Transz-Nisztria (Dnyeszteren Túli) területén Új-Oroszország megteremtése meg annektálása Oroszországhoz. Hivatkozási alapjuk az orosz nyelvû többségi népesség jelenléte ebben a régióban.
Az orosz taktika a kelet ukrajnai hibrid háborúban, hogy a NATO figyelmi ingerét ne keltsék fel, de ha ezt mégsem sikerült elkerülni, akkor az orosz hibridháborús hadmûveletek ne érjék el a NATO cselekvési ingerének küszöbét.
Jens Stoltenberg NATO- Fõtitkár az Antalya-i NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozóján arra kért mindenkit, hogy a hibrid hadviselés ellen dolgozzanak ki közösen ellenstratégiát. Felhívta a figyelmet, hogy a balti országok különös gondot okoznak, és ezért felfokozott figyelmet igényelnek, mivel jelentõs orosz etnikummal rendelkeznek. Az ukrajnaihoz hasonló hibrid hadviseléssel ezek az országok könnyûszerrel destabilizálhatóak. Federica Mogherini is kérte a jelenlévõket, hogy a 2 szervezet, a NATO és az EU, szorosabb együttmûködést és pontosabb koordinálást igényel, hogy az új veszélyeztetettséget hamarabb felismerhessék és gyorsabban tudjanak reagálni rá!
Szakemberek felismerése szerint a hibrid háború nem egyéb, mint egy új paradigma a nem engedelmes államok elleni stabilitási mûveletekben. /USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT; HYBRID WAR: A NEW PARADIGM FOR STABILITY OPERATIONS IN FAILING STATES by Colonel Margaret S. Bond, United States Army Reserve/
A nem engedelmes államokat elõször Összeomlott Államokká (Failed States Index, jelenleg átnevezve Fragile States Index-nek) kell alakítani és utána stabilitási mûveleteket kezdeni a területén. A stabilitási mûveletekhez hozzátartozik a klasszikus katonai mûveleteken kívül a békefenntartás és a humanitárius segély is, mint a hibrid háború elemei.
A Törékenységi Index táblázatot 11 csoportra osztják és a 12 vizsgálati kritériumra adott jegyek alapján sorolják be az országokat valamelyik törékenységi kategóriába. Ezek a törékenységi kategóriák a következõk:
1. Nagyon magas riasztás
2. Magas riasztás
3. Riasztás
4. Magas figyelmeztetés
5. Figyelmeztetés
6. Alacsony figyelmeztetés
7. Kevésbé stabil
8. Stabil
9. Nagyon stabil
10. Fenntartható
11. Nagyon fenntartható (egyedüli ebben a csoportban Finnország, 1,48-as jegy)
Magyarország a Törékenységi indexben a stabil országok közé tartozik, de a csoportban a második, vagyis nagyon közel a kevésbé stabil országok csoportjához, ahova Románia tartozik.

/ http://fsi.fundforpeace.org/ /
Minél jobban megközelíti egy állam a 10-es törékenységi indexet, annál instabilabb. Például Dél Szudán áll az elsõ helyen 9.54-es index- szel a Very High Alert (Nagyon Magas Riasztás) csoportban. A táblázatban a pirossal irt kritériumokra adott jegyeket megkérdõjelezem, alaposabban ismerve mindkét országban a helyzetet, mint a Fund for Peace intézmény munkatársai, ahol ezt a törékenységi indexet összeállították. A jegyeket ebben a 2 esetben fel kellene cserélni és akkor úgy a magyar, mint a román index a helyére kerülne. A magyar 2 helyet ugrana és stabilitásban Argentína és Costa Rica közé kerülne. Kifogásolom ugyanakkor azt is, hogy a kritériumokat nem súlyozták. Ugyanis a felsorolt kritériumok közül nem mindegyik egyforma fontosságú (súlyú). Mind a 12 kritériumnak vannak al-kritériumai, melyek a vizsgálat tárgyát képezik. Az egész metodológiát leírják a táblázat alatt megadott linken.
Dezinformációs kampány és kibernetikai agresszió
A hibrid háborút erõteljes dezinformációs kampány (a szociális világhálón is) és informatikai (interneten és más telekommunikációs eszközökön keresztül lebonyolított) támadások (hadmûveletek) kísérik.
A hibridháború meghatározása körül még folyik a vita. Amerikai katonai teoretikusok, mint pl. Bill Nemeth alezredes meghatározása szerint a hibrid háború nem egyéb, mint a gerilla harci modor, a konvencionális fegyverek és a tömegpusztító fegyverek együttes bevetése. A különbözõ hadviselési módozatok és fegyvernemek bevetésének a kombinációjából meghatározások halmaza születik, ill. születhet az amerikai hadseregben.
A hibrid háború szigorúan titkos, fedett, ill. hamis zászlók alatt kivitelezett akciók koordinált együttesébõl áll. Az akciók kivitelezése alatt a kis egységeket vezetõ tisztek létfontosságú döntéseket kell gyorsan és önállóan hozzanak. Ezért kialakult astratégiai káplár fogalma /General Charles C. Krulak, Amerikai Tengerészgyalogság/. Ezek a stratégiai káplárok olyan fontosságú döntéseket hoznak, melyek nemcsak az általuk vezetett egység helyzetét és csatájának eredményét befolyásolják, hanem egy egészen nagy fontosságú katonai mûveletét is. Erre az egyik legjobb példa a Mogadishu bevételéért folytatott csata, amit kitûnõen és realisztikusan megfilmesítettek a Black Hawk Down filmben.
A hadüzenet nélküli modern háború elsõ lépése, a rivális országban az erõszakra hajlamos, vagy csak militáns, ellenzéki csoportokkal való titkosszolgálati kapcsolatok kialakítása, ezek általános elégedetlenségének, függetlenségi, ill. hatalomra kerülési vágyuknak a tudatos gerjesztése. Késõbb képességeik tesztelése éles gyakorlatokon, mint pl. a budapesti „internet adónak” nevezett tüntetéseken.
Tudnivalók a hibrid háborúról, és az ismertetõjelei
Hibrid háborúnak nevezik azt a háborút is, ami jelenleg kelet Ukrajnában folyik!
-Arab Tavasz néven ismert észak-afrikai hadmûveletek, melynek során, a NATO beavatkozás után, minden országban káoszt és anarchiát hagytak. Ez lenne a „fiatal, és ezért gyorsan tanuló, amerikai impérium”* legújabb felfedezése, az engedetlen országok móresre tanításának menete:
1. Nem akarják többé exportálni a demokráciát.
2. A diktátornak kikiáltott vezetõt likvidálni,
3. a régi nomenklatúrát letartóztatni, ha nem sikerült „harc közben” likvidálni õket, akkor kirakat perekben halálra ítélni és kivégezni az egész lejárt bagázst,
4. egy lojális, új társadalmi elitet a „demokratikus választásokig” eljuttatni és hatalomra segíteni.
5. Ezektõl megszerezni, az eredeti és leplezetlen céloknak megfelelõ, nyersanyagforrásokat, majd
6. „a gyeplõt a lovak közé dobni”, hogy a társadalom legyen saját magával hosszú ideig erõteljesen elfoglalva.
Az észak-afrikai arab országok ellen a NATO tagországok nyílt, mondhatni klasszikus háborút vívtak, de a rejtett, távlati hibridháborús cél a menekültáradat Európa nemzetállamai elleni beindítása volt. Ebben a káoszt és anarchiát gerjesztõ, és az anarchiát hosszú idõre bebetonozó, összetett akciósorozatban az európai NATO-tagállamok tudatosan részt vettek. Ezért nem akarnak az EU-tagországok és az EU vezetõi az idegen tömegek inváziója elé semmilyen akadályt gördíteni! Sõt, hívják õket, csalogató videókkal ecsetelik, mennyire is jó egy szír menekültnek Németországban.
*(Stratfor elnökének -George Friedman-nek- kifejezése a Chicago Council konferenciáján; a Stratfor-t a CIA kinyújtott karjának tekintik; Stratfor geopolitikai elemzéseket állít össze a CIA számára; tudni kell azt is, hogy a CIA létszáma nagyot „zsugorodott”, „leépítettek” sok munkatársat, legalábbis így néz ki. A megoldást az outsourcing kifejezésben kell keresnünk. A CIA, részfeladatokra, különbözõ cégeket alapított, és tevékenységének egy jó részét a CIA-n kívülre vitte. Ezeket a látszólag külsõ cégeket nevezik a „CIA kinyújtott karjának”.)
3. 2015-ben Magyarországon 1’000’000 lakosra már 3x több menedékjogot kérõ jut, mint Svédországban! (NZZ am Sonntag, 2015 június 28, 6. oldal)
-A Hibrid háborúhoz hozzátevõdik a menekültáradat tudatos, globális gerjesztése és irányítása is.
-A 21. századi hibrid háborút Putyin fejlesztésének tartják:
• Ebben van egy „kevés” fegyverropogás, de
• benne van a szervezett alvilágnak álcázott hálózatok felépítése és mûködtetése (embercsempészet, prostitúció, szervkereskedelem, drog és fegyvercsempészet), melyek bizonyos állam(ok) ellen irányulnak és fedett titkosszolgálati tisztek irányítják. (Koszovó létrejötte, mint különálló állam erre a legjobb példa! Prof. Dr. Habil. Alexander Stahel írta a Zeitfragen c. politikai lapban, hogy a koszovói albánok, akik Nyugateurópában felépítettek és mûködtettek egy kiterjedt droghálózatot együttmûködtek a Szerbia Koszovó tartományában létrehozott nagy amerikai katonai támaszponton keresztül az amerikai hadsereggel. Katonai repülõkkel hozták tonna számra be a különbözõ drogokat és adták át terítésre az albán drogdílereknek.)
-A Hibrid Háborúhoz tartozik még
• minden gerilla stratégia és taktika,
• atomfegyveres fenyegetések és elrettentések,
• atombomba házi elõállítása csempészett hasadó anyaggal (pl. a Szovjetunió felbomlásakor eltûnt kb. 100 koffer atombomba; ezek terrorista szervezetek, vagy „engedetlen” államok kezeiben is lehetnek)
• bioterrorizmus és tömegpusztító vegyi fegyverek „házi” elõállítása, és bevetése
• hadseregek határokon túl nyúló, a megtámadott ország szabadharcos polgárainak álcázott, hadüzenet nélküli, bevetése.
A hibrid háború legfontosabb kísérõjeként megemlítendõ a kibernetikai háború:
1. „szövetséges” vagy „engedetlen” és ellenséges államfõk és kormánytagok lehallgatása
2. médiumok fölötti teljes uralom megszerzése (fõszerkesztõk, újságírók lehallgatása, zsarolása, beszervezése, stb.)
3. a valóságnak megfelelõ tájékoztatás teljes vagy részbeni hiánya
4. a valóságot helyettesítõ stratégiai hazudozás szemérmetlen bevetése.
5. a börzék manipulálása kibernetikai eszközökkel
6. a szociális hálózatok (twitter, facebook, skype, google+, stb.) manipulálása, a kommentelõk beazonosítása, adathalmazok összegyûjtése.
A stratégiai hazudozás, mint a hibrid háború egyik fontos eszköze.

A rejtetten támadó hatalom a hibrid háborút sok évvel annak konkrét megkezdése elõtt elkezdi tervezni és elõkészíteni. Egyik fontos elõkészítési fázis a médiumok szerkesztõinek, fõszerkesztõinek a beszervezése. Amennyiben valamelyik szerkesztõ vagy fõszerkesztõ nem mutat hajlandóságot az együttmûködésre azt minden erõvel kibuktatják a pozíciójából és helyére betolnak egy engedékeny, utasításokat teljesítõ, nekik kevés pénzért bedolgozó tehetségtelen Senkit (aljas árulót!), akibõl hibrid háborús szerkesztõ (háhá-szerkesztõ), másképp, média manipuláló lesz. Ezeknek a háhá-szerkesztõknek a feladata, hogy a támadó ország stratégiai céljainak megfelelõ hazugságokat terjesszenek, az ellenfél politikusai ellen lejáratási kampányokat indítsanak és lehetõleg a célszemélyt meg is buktassák. Amennyiben ezek a háhá-szerkesztõk úgymond elfoglalták több médium teljes hierarchiáját úgy azt a médiumot az ellenséget támogató médiumnak kell nevezni, vagyis hadviselõ félnek kell tekinteni és a háhá-szerkesztõket meg az ellenség hadviselõ katonáinak.
Hadiállapot kihirdetése esetén ezeket az újságokat szokás szerint betiltják, a háhá-szerkesztõket letartóztatják és elítélik a sorozatban elkövetett megtévesztésekért, a stratégiai hazugságok terjesztésért!
Idézet az ENSZ népírtás egyezményböl, melyet minden tagországnak kötelessége volt beépiteni a saját törvényei közé:
„A jelen Egyezmény népirtás alatt a következõ cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
1. a) a csoport tagjainak megölése;
2. b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
3. c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerõszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elõidézése;
4. d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
5. e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erõszakos átvitele.
III. Cikk
Büntetés alá esnek a következõ cselekmények:
1. a) népirtás;
2. b) népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés;
3. c) közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére;
4. d) népirtás elkövetésének kísérlete;
5. e) népirtásban való bûnrészesség.
6. Cikk
A népirtást vagy a III. Cikkben felsorolt más cselekmények bármelyikét elkövetõ személyek büntetés alá esnek függetlenül attól, hogy államvezetõk, hivatalos vagy magánszemélyek.“
Az egyezmény II. cikkének b) pontja szerint „lelki sérelem okozása” népirtásnak tekintendõ. A budapesti Középeurópai Intézet felmérése szerint (1989-1994) a magyarság nemzettudati állapota szinte teljes egészében meg lett semmisítve. A magyar „nemzet” tagjait csak 12%-ban tölti el magyarságának tudata pozitív életérzéssel.
Társadalmi szervezeteknek álcázott bomlasztó ügynökségek
A legfontosabb társadalmi szervezetnek lehet tekinteni a pártokat. Általában az ellenzéki pártok között található magasabb arányú készség a beszervezésre. A beszervezéshez a legjobb csalinak ajánlkozik a párt kormányra kerülési törekvéseinek hathatós támogatása. Amennyiben ilyen ellenzéki pártot nem sikerül teljes egészében megszerezni, úgy a támadó ország titkosszolgálati ügynökei kénytelenek egy parlamenten kívüli pártot elkezdeni támogatni és a parlamenti választásokon masszívan pénzzel támogatni, annak reményében, hogy miután bekerülnek a parlamentbe ott káros, bomlasztó tevékenységet fognak kifejteni. Ezzel párhuzamosan az agresszor titkosszolgálati tisztjeinek folyamatos feladata, hogy a kormányzó párt képviselõit, a kormány tagjait, a minisztériumok dolgozóit is megkörnyékezze és beszervezze. Teljes társadalmi szervezetek beszervezését egyszerûen meg lehet nehezíteni, amennyiben a célországban olyan üvegzseb törvényt hoznak, mely kötelezõvé teszi a mûködésükhöz szükséges összes pénz banki forgalmát és tiltja a külföldrõl származó pénzek használatát.
Pénzügyi és egyéb eljárások a nem-engedelmes célországokkal szemben
És végül, de nem utolsó sorban, a világhatalomnak nem engedelmes országoknak a destabilizálása:
1. a gazdasági tönkretétele,
2. adós rabszolgává tétele,
3. engedékennyé tétele, letérdepeltetése.
-Az ÁLLAMHÁZTARTÁS CSÖDTÖMEGGÉ ALAKITÁSA, hogy az adósrabszolgává tett ország kormánya ne tudja kifizetni havi kölcsöntörlesztését, de még a kamattörlesztését is csak további kölcsönökbõl tudja fedezni.
Az ország kormánya ne tudja kifizetni havi járadékát:
-a csendõröknek, rendõröknek
-hadseregnek,
-a tanároknak, a tanügyi dolgozóknak
-az orvosoknak, korházi dolgozóknak, stb.
Vagyis kénytelen legyen csõdöt jelenteni, kiváltva ezzel a teljesen reménytelen helyzetbe sodort társadalmi rétegek masszív elégedetlenségét, feltüzelve õket a minél gyorsabban bekövetkezõ lázadásig, népfelkelésig.
A hibrid háború e szakaszában az IMF, világbank, és a kormányok pénzügyi tevékenységét átvilágító cégek stratégiai fegyverként vannak bevetve az engedetlen államok ellen. Ugyanakkor a hitelek nyakló nélküli kamatos folyósításán keresztül bármely állam, amely ebbe az ördögi körbe belépik adósrabszolgává tehetõ és engedelmeskedésre kényszeríthetõ!
4. Az embercsempészek útvonalai az akadályoztatások függvényében rugalmasan változnak. A fenti térkép csak az afrikai végállomásokat mutatja, ahonnan európai útjukra indulnak a szervezett menekültek
-A már csirájában meglévõ társadalmi, gazdasági feszültségekre ráépíteni minden típusú etnikai, faji, vallási feszültséget és ezeket adott pillanatban a robbanásig gerjeszteni. Majd forradalomnak kikiáltani és az egészet „rákenni” a népre! Majd a forrongó népet magára hagyni!
-A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete figyelmeztet, hogy ez a sikeres orosz módszer, a hibrid háború, ragadós példa lehet és Irán meg Kína tanulhat belõle. Felforgatások sorozata következhet be az EU-n belül kihasználva a tehetségtelen európai politikusok reménytelen, de makacs ragaszkodását a státusz quo-hoz, feltüzelhetik az európai több tíz milliós elnyomott, etnikai õshonos népeket./ EurActiv.de | AFP /
Fontos megjegyezni, hogy a mai napig a hivatalos doktrína kiadványokban ezt a nem doktrinális kifejezést –a hibrid háborút- az amerikai katonai tervezõk nem fogadhatják el, nem használhatják a kommunikációban, mivel ugye, ez „orosz találmány, egyenesen Putyin mûhelyébõl”.
Tisztázni kell további fontos kérdéseket, ahhoz, hogy tudjuk, benne vagyunk-e egy hibrid háborúban, és ha igen, akkor mennyire, tudunk-e védekezni:
-Az ország belügyeibe beleszólnak-e külsõ hatalmak? Milyen módon teszik ezt? (Direkt, indirekt, diplomatikusan, parancsolóan?) Hány ország szól bele a belügyeinkbe? (Fontos tudni, hogy ezek szomszédok, vagy messzebb lévõ nagyhatalmak?) Az ország belügyeibe amennyiben beleszólnak ezek mennyire károsak a nemzeti függetlenségre, mennyire veszélyeztetik azt?
-A kormány cselekvõképességét is szükségeltetik megállapítani. Amennyiben a nemzet számára káros intézkedéseket hoz és azt agyon hallgatják, akkor feltevõdik a kérdés, hogy önállóan cselekszik-e még. Feltevõdik a kérdés, hogy mekkora lehet még a mozgástere. Feltevõdik a kérdés, hogy egyáltalán valamikor képviselték-e a nemzetet, vagy globalokraták, internácik csapták be a választókat és külsõ hatalmak segítségével kerültek a miniszteri székekbe? Bármelyik kérdésre a kormány tevékenységével kapcsolatban, amennyiben a mozgásterük nemzetellenes beszûkülése a válasz, az a hibridháború kitörésének az egyértelmû jele.
-Van-e hadserege az országnak, mely ki tud védeni fegyveres és nem fegyveres támadásokat? A hadsereg felkészültsége kibernetikai támadásokra? A hadsereg tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége? A katonai hírszerzés minõsége, aktivitása, hatásossága? Fegyverek elavultsági foka? Harcászati felkészültsége és tapasztalatai?
-Biztonsági szolgálatok tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minõsége, aktivitása, hatásossága?
-Rendõrség tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minõsége, aktivitása, hatásossága?
-A 3 erõszakszervezet kapcsolata a politikával: kézi irányítás vagy a törvényeknek és az alkotmánynak megfelelõen, külsõ befolyás nélkül hoz döntéseket és kezdi el a nemzetbiztonsági akcióit? A 3 erõszakszervezet infiltráltsági foka (számszerûsítve), ingerküszöbe (szintén számszerûsítve) a megfigyelés területén és a cselekvés területén?
-A közeljövõben bekövetkezõ államellenes események valószínûség számítását is el kell végezni.
Az eddig felsorolt pontok, amennyiben táblázatba gyûjtjük õket és felmérések alapján fontosságuknak súlyt adunk (1-tõl 10-ig), minõségükre meg jegyet (1-tõl 10-ig), akkor meg lehet állapítani, amennyiben a végeredmény ötösön (5) felül van, hogy egy hibrid háborúban vagyunk, vagy ötösön alul nem, és annak a közepén vagyunk (hetes-nyolcas jegy) vagy a kezdetén (pl. hatos jegy)! A fenti kritériumok inkább csak a példa kedvéért lettek itt vázlatszerûen felsorolva. A hibridháború tényének megállapítása sokkal komolyabb csapatmunka eredménye kell legyen, mivel az eredmény alapján a kormánynak súlyos döntéseket kell hoznia. A kormány feladata kell legyen, hogy ennek a nagy jelentõségû feladatnak (felmérések alapján kidolgozott tanulmány) a minél pontosabb és megbízható kiszámolására egy szakemberekbõl álló Task Force-ot alakítson és ezek erõteljes ritmusban dolgozva döntés elõkészítési állapotba hozzák a tanulmányukat: hibrid háborúban vagyunk vagy nem! Véleményem szerint, és nem a kormány szemszögébõl elemzem a dolgokat, egy hibridháború kellõs közepén vagyunk. Magyarország Görögország, Olaszország elõtt jóval, de Törökország mögött a hibrid háború legintenzívebb csatáit éli át, anélkül, hogy védekezne! Anélkül, hogy látná, észrevenné a nemzeti létünkre törtek és államiságunk súlyos veszélyben van!
A globális hibridháború elõfeltételei
1. A) A Föld nevû bolygó gazdasági és kulturális súlypontjának keletre való áttevõdése nem a keresztény világ érdeke! Tehát ezt a folyamatot (a keresztény világnak) mindenképpen meg szükséges akadályozni! (Csak sajna, tartja a NATO-propaganda, Putyin ehhez még nem nõtt fel, s így ellenünk van!)
1. B) Görögország átszippantása a BRICS-be, megakadályozandó! Azonban a zsidó oligarchák által uralt, önérdekû és rendkívüli módon önzõ, bankárkaszt ebbe nem akar belemenni: túl nagy lenne a veszteség!
5. Magyarországi célponttal szervezett migrációs utvonalak
5. C) A BRICS központi bankjában nincs zsidó túlreprezentáltság! E miatt a Nyugati Zsidó Bankárkaszt szemében a BRICS központi bankjában lévõ pénzhalmaz egy óriási „veszteség”. Ennek a banknak a megsemmisítése hatalmas kihívás számukra! A dollár, mint nemzetközi valuta, térvesztésének megakadályozása megér nekik akár egy harmadik világháborút is.
D) Európa és Amerika tönkretétele, gazdasági megroggyantása a BRICS érdeke! –tartja a NATO-propaganda. Ugyanakkor „Amerikai zászlók alatt szállítják a menekülteket!” – szólnak a jól értesült portálok.
6. John McCain szenátor és az Iszlám Állam vezére Al Baghdadi (pirossal bekarikázva)
Ez lehet úgynevezett “False Flag” (Hamis Zászló) akció is.
Senki sem igazodik ma már el a „hivatalos hírek” tömkelegében. A fentebb megadott youtube linken a Klagemauer TV híradása látható, melyben bejelentik, hogy:
„Vajon ki tartja mozgásban mindezt, a menekülteket, az egész „iparágat”, azokat, akik hasznot húznak mindebbõl? Ki mozgatja a szálakat? A menekültek érdekes módon arról számolnak be, hogy az õket szállító hajók amerikai zászló alatt hajóznak. Ezt a népvándorlást tehát az amerikai kormányzat, illetve a mögötte álló pénzügyi oligarchia vezényli – fogalmaz az elemzés.
7. Mehettek! “Je suis Charlie” tehetségtelen európai politikusok, szolidáris barátaikkal, meg a képmutatókkal a Noé bárkájában, amelyre Noé ezúttal csak a disznókat, majmokat és szamarakat pakolta fel! (a kép a politically incorrect oldalról származik)
Mi készteti az Egyesült Államokat arra, hogy lehetõvé tegye a menekültek beszivárgását Európába? Vajon humanitárius okok miatt teszi ezt? Valószínûleg nem, hisz az Egyesült Államok könyörtelenül védi saját határait az illegális bevándorlóktól. Például az amerikai-mexikói határt 5 méter magas kerítés alkotja, amely több mint 3.100 kilométeres szakaszon húzódik. A kerítés körül 17’000 határõr járõrözik, mindehhez repülõgépeket és helikoptereket, drónokat és kamerákat vesznek igénybe, illetve olyan berendezéseket, amelyek a föld rezgéseit – például az alagútásást – érzékelik. Akit elkapnak, azt õrizetbe veszik és könyörtelenül visszaküldik õt az anyaországba. Európába viszont egyre érkeznek a menekülteket szállító amerikai hajók, melyeket a migránsok vallomásai ellenére nem mutatnak és Amerika ellen senki sem tesz lépéseket!
Vajon hogyan reagálna az amerikai kormány, ha olasz vagy francia hajók mexikói menekülteket szállítanának az Egyesült Államokba? Ez kulcsfontosságú kérdés, ha a menekültek problémáját akarjuk vizsgálni. Ez az amerikai stratégia ugyanis egzisztenciális gondokat okoz Európának, illetve Európában. Ugyanez lenne a helyzet az USA-ban is, ezért zárták le légmentesen az amerikai határokat.
A mesterségesen megrendezett menekültkatasztrófa a háború modern módszere, amit az Amerikai Egyesült Államok a háttérben a pénzügyi oligarchia támogatásával folytat. Azt is mondhatnánk, elõször Líbiában hullottak a bombák, most pedig Európában – átvitt értelemben – bombák helyett menekültek hullanak. Ez viszont komoly problémákat eredményez. Ez egy kifinomult módszerekkel folytatott gazdasági és pénzügyi háború, amelyet Európa, konkrétan Németország ellen folytat az Egyesült Államok.

Ez ugyanakkor szociális háború is, amely ezzel a módszerrel beszivárog a családba, a munkahelyekre, a kultúrába és a mûveltségbe. A háború célja Európának, mint politikai, gazdasági és kulturális nagyhatalomnak a szétrombolása, destabilizálása. Az egyre nagyobb területen észlelhetõ káosz pedig megfelel az Új Világ globális pénzügyi oligarchái céljainak.”
(forrás, és fordítás: http://www.tenyek.sk/ )

1. E) Az egész ügyet sokkal zavarosabbá teszi a háttérhatalom önzõsége, világot manipuláló pozíciójának elvesztése miatti halálfélelme. Ez a javarészt zsidó bankárcsaládokból álló, és más “kék vérvonalat követõ” befolyásos személyek kormányokon és népeken, nemzeteken átnyúló akarata szinte követhetetlenné teszi, -a legnagyobb, legbefolyásosabb európai politikusok számára is-, az egész folyamatot.
1. F) Nagy Izrael megteremtése
Az Iszlám Állam (IÁ) létrejöttekor ott bábáskodott az amerikai Héják vezére McCain szenátor is, volt elnökjelölt. Katonai helikopterrel utazott oda, hogy találkozzon Al Baghdadival az IA vezérével és a vezérkarával. Ezután a találkozás után elkezdett ömleni a fegyver és pénz az IA-hoz. Ezt a találkozást rögzítették fényképeken és videókon is. Késõbb francia portálokon, miután kiderült, hogy a francia államelnököt is lehallgatta az amerikai NSA, kiszivárogtak ezek a képek és video, s az a fontos információ miszerint Al Baghdadi eredetileg zsidó születésû és neve Simon Elliot (lásd a képet az anyjával).
Furcsa még az IA nemzetközi megbotránkozásokat kiváltó kínzásai, nyilvános tömeg-kivégzései, lefejezései, mellyel a környezõ muzulmán, de keresztény népeket is menekülésre késztetik.
Furcsa az is, hogy a sharia-t bevezetni akaró, és az arcukat nem betakaró nõket rendszeresen kivégzõ IA Izraelt nem támadja és a propagandájában sem foglalkozik velük.
Furcsa az is, hogy Izrael helyett bevonulnak a palesztin testvéreik menekült táborába és ott visszataszító vérengzésbe kezdenek.
Furcsa az is, hogy habár elfoglalhatnák Bagdadot is, de megállnak a fõváros elõtt és nem erõltetik annak az elfoglalását. Nagy Izrael mellett ott maradhat egy végérvényesen legyengített Irak, a világ közvéleményének megnyugtatása végett. De ezt sem lehet 100%-osan megjósolni, mivel a zsidó mohóság közismerten nem ismer határokat. Gondoljunk 1956-ra, mikor megtarthatták volna a Sinai Félszigetet, de mivel nekik a Szuezi Csatorna magas bevételei is kellettek volna, így túllõttek a célon: az oroszok durván és gyorsan elintézték a magyarok 56-os forradalmát, és az egyiptomiak segítségére siettek! Így aztán odaveszett a Sinai félsziget is, és Izrael visszaszorult a mai területére.
Érdekes, de nem furcsa, hogy úgy Irakban, mint Szíriában elfoglalták azokat a területeket, melyeken a kõolaj és földgázlelõ kutak vannak és az olajfinomítók.
Hovatovább megerõsödik az a tudat, hogy az IA leple alatt Nagy Izrael megalapításának stratégiája bújik meg!!!
Az IA és a NATO anarchia gyártó stratégiájának jelszava: Vegyüljön a világ, de úgy, hogy minél könnyebben tudjunk fölötte uralkodni! A NATO stratégái tanultak egy alapelvet Bakunyintól: A káosz és anarchia termékeny! Természetes módon, – fõleg, ha ezt koordinálják – alakul ki belõle az új Világrend!
S jönnek, jönnek, a fû alól is, özönlenek, a migránsok. Egész Afrika és Ázsia a volt gyarmattartókhoz igyekszik! A volt gyarmatosítóik meg a hátukat mutogatják. Pedig õk is kapnak a menekült hullámból, annak függvényében, hogy az államfõik, és kormányaik lehallgatása után, amerikai szempontból, mennyire számítanak barátságosnak vagy ellenségesnek, unszimpatikusnak vagy „very lovely”-nak (nagyon kedves, sõt, aranyosnak).
2 fontos hír
1. Amerika újraírta katonai doktrínáját. A Pentagont az kényszerítette katonai stratégiájának frissítésére, hogy “lassan növekvõben van” az esély egy államközi háborúnak “egy nagyobb hatalommal”. Martin Dempsey tábornok, a vezérkari fõnökök egyesített bizottságának elnöke a sajtót tájékoztatva elismerte: „… a stratégia felülvizsgálatának célja az, hogy tükrözze az új, globális biztonsági helyzetet, amelyben az Egyesült Államok olyan vele közel egyenrangú ellenfelekkel néz szembe, mint Oroszország és Kína, miközben kezelnie kell tudni az olyan militáns csoportokat, mint az Iszlám Állam.” (MTI, 2015. július 2)
2. „Az emberiség páratlan mozgásának korszakát éljük: 1 milliárdos rekordszámban indultak meg az emberek, mondta William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója…”
Ugyanezzel a metódussal éltek a titkosszolgálatok, amikor a kommunista államokat és kormányokat megbuktatták. Ebbe a menekült hullámban vettem én is (szerzõ) és még sok más erdélyi magyar, keletnémetek, lengyelek, stb. részt! Jelenleg a titkosszolgálatoknak az akkori feldolgozott tapasztalatai állnak rendelkezésre, hogy ilyen tömegû menekülési pánikot váltsanak ki!
Ahogy a 80-as évek közepétõl ezt beindították, miután Gorbacsov és R. Reagen Máltánál a hadihajókon megegyeztek a kommunista világrendszer lebontásáról, akkor is egy régi világrend, a 2 pólusú rend lebontása és az új (al)világrend, Amerika egyedüli világuralma következett. Így ma is egy új világrend, a teljes globalizáció, és e fölött a háttér hatalom uralmának kialakítása a cél!!!
8. McCain találkozója az IA vezérkarával
https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/
Megoldási lehetõségek

Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Abu Bakr Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a Mossad agent.
Forrás:https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/
Mielõtt maradék országunkat teljesen elborítaná a népvándorlásból nálunk maradó integrálhatatlan, kulturálisan és antropológiailag is idegen tömeg, sürgõsen cselekedni kell. Nincs idõ alkotmány meg jogszabály módosítgatásokra, parlamenti vitákra, esetleg népszavazással megerõsített kormánydöntésekre, folyamatos brüsszeli egyeztetésekre. Ezen az idõhúzásra kitûnõ, de másra aligha alkalmas „demokratikus” módszerek helyett a honvédelem tisztjei, teoretikusai készítsenek a kormánynak és a parlamentnek egy rövid tanulmányt, mely magába foglalja a konkrét számadatokat is, melyekbõl kiderül, hogy:
• hány menekültnek álcázott migráns érkezett, és
• mennyi fog még körülbelül érkezni,
• miképp szervezik ezt a hatalmas menekülthullámot,
• kik állnak a háttérben és
• a magyar nemzet képes lesz-e ezeket rövid és hosszú távon eltartani, integrálni.
Nincs feltétlenül szükség a rejtõzködõ háttérhatalmak szándékainak és kilétüknek a leleplezésére, mert ez idõt rablónak bizonyulhat, mivel a bizonyítás rendkívüli nehézségekbe ütközhet! Azonban ez nem azt jelenti, hogy ezt a bizonyítást nem kell közben elvégezni.
Ebbõl az elemzésbõl ki kell derüljön, hogy Magyarország egy hibrid háború kellõs közepén van. Az elemzés kell tartalmazza a hibrid háború meghatározását is! Ennek a rövid tanulmánynak alapján a kormánynak kérnie kell a parlamenttõl a szükségállapot és/vagy a hadiállapot kihirdetését, a hadsereg azonnali bevetését a határokon illegálisan áttörõ, illetve a belföldön zavargó migránsok ellen.
A hadiállapot a kihirdetésével kezdõdik és végének kihirdetésével zárul. A hadiállapot ideje alatt a polgári (béke) jogok egy része felfüggesztésre kerül. A parlament akadályoztatása esetén a köztársasági elnök jogosult kihirdetni a hadiállapotot. Azzal a kikötéssel, hogy az akadályoztatás megszûntét követõen az országgyûlés felülvizsgálja a köztársasági elnök által hozott döntéseket, és azok jogszerûségét.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (régi) 19. cikkelye szerint (az új részletesebb, de lényegében és súlyos hibájában is, ugyanaz; lásd a mellékletben!) az Országgyûlés az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erõszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. E döntéshez a képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
Ez a meghatározás, ismerve a mai modern konfliktusokat, tarthatatlan. Fegyveres támadás nélkül is tönkre lehet tenni egy államot, mint például:
• A kibernetikai hadviselésben számítógépekkel és az azokon futó speciális programokkal.
• Idõjárást befolyásoló vegyszerekkel, melyeket magasan az ellenséges területek fölött juttatnak ki a levegõbe, a mezõgazdaságot teljesen tönkretevõ szárazságot okozva.
• A kontinentális lemezek töréseinél ezek egymásra csuszásából adódó, elképzelhetetlen nagyságú, feszültségeket kihasználva, ide atombombák számára megfelelõ méretû lyukakat fúrva, és azokat felrobbantva, erõs tektonikus mozgásokat lehet kiprovokálni, melyek szökõárakat (cunami) és erõs földrengéseket okoznak.
• Más példa: Az izraeli zsidók szatellitek segítségével kikeresik egy-egy palesztin város körüli földalatti víz ereket és a sivatagban, a városhoz közel megfúrják ezeket. A város víz nélkül marad és egy héten belül, harc nélkül, tûzi fegyverek bevetése nélkül, kiürül.
• A jelenlegi népvándorlás is háború, melyben maga a nemzetidegen bevándorló ember van „fegyverként” használva, mint a célországot tönkretevõ humán bomba. Tehát a Magyarországra beözönlõ bevándorló tömeg nem egyéb, mint az ország szõnyegbombázása!!! Humán bombákkal való szõnyegbombázás!!! ( 2015 január 1-tõl augusztus 31-ig: több mint 157’000 regisztrált bevándorló, ami a bevándorlók valós adataihoz képest csak kb. a 10%-15%-a lehet; Röszkénél naponta több ezren kitörnek a táborból, mert Németországba akarnak jutni és nem akarnak Magyarországon maradni. Arra, hogy visszakerülnek Magyarországra nagy az esélyük, ha engedik magukat regisztrálni).
Az alkotmány alapján, ha az Országgyûlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyûlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idõ rövidsége, továbbá a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. Az Országgyûlés a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszûnése utáni elsõ ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerûségérõl. E döntéshez is az országgyûlési képviselõk kétharmadának a szavazata szükséges. (hu.wikipedia.org)
A német meghatározás szerint szükség- vagy kivételes- állapot az állam létezésének akut veszélyeztetése esetén hirdethetõ ki. A veszélyeztetés mértéke nincs meghatározva!
A hadiállapot ideje alatt elkövetett hazaárulás, hûtlenség, az ellenség támogatását és a kémkedés bûncselekményeit azonnali hatállyal katonai törvényszékek állapítják meg és a büntetés végrehajtást az elítélten azonnal elkezdik. A hadiállapot ideje alatt a halálbüntetés visszaállítódik, a hazaárulókat az ítélet után rögtön kivégzik (ahogy tették ezt az ultra demokratikus britek is az ír felkelõk ellen)! A több tízezer a magyarság bomlasztásában érdekelt és tevékenykedõ, a hazaárulás több fokozatát is teljesítõ egyéneket, akiket mégsem halálra ítélnek, azokat kell a menekülteknek építendõ fogadóállomásokra deportálni (ahogy tették ezt az amerikaiak a teljesen ártatlan japánszármazású amerikaiakkal).A szükségállapot olyan helyzet, amelyben emberek egy nagyobb csoportjának egészsége, élete, tulajdona vagy a környezete közvetlen veszélynek van kitéve. A szükségállapot létrejöhet természetes okból (pl. az élet- és vagyonbiztonságot fenyegetõ elemi csapás) és mesterséges úton (emberi cselekvés által) is. (hu.wikipedia.org) A szükségállapot kihirdetése lehet regionális is, vagyis nem muszáj az egész ország területére kiterjedjen. Ebben az esetben a szükségállapotban lévõ régió területét a rendfenntartó hatóságok biztonságosan le kell zárják. Ide vagy innen a ki-bejárás csak igazolványokkal lehetséges. A rendfenntartó erõknek különleges felhatalmazásuk van és azt a rend fenntartása érdekében következetesen végre is hajtják.
A fenti kritériumokat szükséges kvantifikálni (mennyiséggé tenni) ahhoz, hogy megállapíthassuk a mindenkori kormány mulasztásának súlyosságát. Amennyiben ez a súlyosság elérte, pl. egy tízes skálán, a hetes értéket, akkor a nemzet fennmaradását féltõ szervezeteknek, magánszemélyeknek kötelességük a kormányt megpróbálni kimozdítani a hatalomból és ideiglenesen, az elsõ választásokig, a nemzet védelmének érdekében cselekvõképes hazafiakkal helyettesíteni.
A Magyar Alaptörvény XIV. cikkelye
(1) Magyar állampolgár Magyarország területérõl nem utasítható ki, és külföldrõl bármikor hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani.** Tilos a csoportos kiutasítás.
(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.
(3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyõzõdésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstõl való félelmük megalapozott.
**Az illegális határátlépés büntetendõ. Gyorsan ítélõ törvényszék kellene mûködjön a határzónában és a határsértõket azonnal elítélni és kitoloncolni. Svájc is kitoloncol minden bûnözõ külföldit!
XXVII. cikk
(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.
A szükségállapot kihirdetése után (Németországban is) megszûnnek a szabad gazdasági tevékenységre vonatkozó jogok, a privátszféra sérthetetlenségére, a sajtószabadságra, a postatitokra és a lakás sérthetetlenségére vonatkozó jogok. /https://de.wikipedia.org/wiki/Ausnahmezustand/
Svájcban az alkotmány 185. cikkelye szabályozza a szükségállapot kihirdetését. Mivel a vészhelyzetek elõreláthatóan is, de hirtelen is létrejöhetnek (természeti katasztrófák) ezért a kormánynak megvan a lehetõsége, hogy a hadsereget 4000 fõig 3 hétre mozgósítsa. Amennyiben a 4000 fõnél nagyobb létszám hosszabb idõre történõ mozgósítása szükséges, akkor össze kell hívniuk a parlamentet. Amennyiben belsõ szükségállapot kihirdetésérõl van szó, úgy a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, és regionálisan kell a rendõri erõket bevetni.
Mit tehetünk a már az ország területén illegálisan tartózkodó többszázezres idegen tömeggel?
Ezek deportálása rendkívüli nehézségekbe ütközik és valóban csak nemzetközi együttmûködéssel oldható meg. Pl. Magyarország és Görögország közötti megegyezés után görög kereskedelmi és hadihajók bevetésével lehetne ezt a tömeget megmozgatni és visszaszállítani az õket kibocsátó afrikai, vagy ázsiai országokba. Azonban ezek az országok megtagadhatják a menekültek visszafogadását, ami esetleges háborús konfliktusokhoz vezethet. A nehézség abból is adódhat, hogy a menekültek eldobálják a személyazonossági okmányaikat, letagadják származási adataikat, származásukról teljesen más meséket adnak elõ, és hamis azonosságot hazudnak magukról. Ezeknek a „sans papier“ (iratok nélküli) migránsoknak a száma rendkívül nagy. Bármelyik ország megtagadhatja a visszafogadásukat. A „sans papier“ (szó szerint: papírok nélküli) migránsok tömegeit egyelõre illegális határsértés és az ország területén való illegális tartózkodás miatt kényszermunkára kell fogni, hogy termeljék meg a saját ellátásukhoz szükséges élelmiszereket, ruházatukhoz, õrzésükhöz szükséges pénzt. Nagyon soknak közülük eszébe fog jutni hova is rejtette el a papírjait, és mely országból, honnan származik. Ezek után következhet a gyûjtõtáborokba való származási országonkénti koncentrálásuk és végül, mikor összegyûlt egy nagy transzportra való migráns, kitoloncolásuk a származási országba. Ezt gyakorolta minden „demokratikus“ nyugat európai ország évtizedeken keresztül. Svájcban pl. elõírás szerûen a kitoloncoltakat a repülõtéren tartották gyûjtõfogházban és amennyiben nem tudtak egy különálló repülõgépre való kitoloncoltat összegyûjteni, akkor egy bizonyos idõ eltelte után speciális maszkot húztak a kitoloncolt fejére, mely a száját is erõsen összeszorította, hogy ne tudjon ordibálni, szemét eltakarta és így vitték fel a gépre az utasok közé, általában az utolsó sorba, 2 kísérõ rendõrrel. Szerencsétlenség is történt, mivel egy alkalommal egy kitoloncolt szájlégzõ, minden vergõdése ellenére, a maszkban megfulladt, mert a rendõrök azt nem vették le. A maszkot azóta csak orvosi vizsgálat után szabad alkalmazni. A svájciak az illegális határsértõket, amennyiben ezek már más országokban regisztrálva voltak, a Dublin-i egyezménynek megfelelõen, visszaküldik a regisztráló országba. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor Oroszországban összedõlt a kommunizmus és mindenki otthon tarthatta az útlevelét, Svájcban riadókészültségben volt a 360’000-es létszámú hadsereg. Várták a 10 milliós nagyságrendû, Európa felé tartó menekült áradatot.
A svájci példából is kitûnik, hogy a dublini egyezmény azon országoknak rendkívül kedvezõ, melyek az EU-nak nem határ országai, ahova a migránsok elsõnek megérkezhetnek. A dublini egyezmény ezért nem igazságosan osztja szét a nagy tömegben érkezõ migránsok által okozott szociális és anyagi terheket. Szükséges egy a valóságot tekintetbe vevõ és a közös európai tehervállalásnak megfelelõ, a különbözõ tagországok gazdasági erejének megfelelõ, új migrációs egyezmény kidolgozása és elfogadása.
10. Szaud-Arábia-i projekt elõkészítõ: Arizonában teszt céljából felépített 2 új kerítés 1,6 milliárd dollárba került. A menekültek találékonyak: a kép beillene terepjáró reklámnak is!, Szaúd-Arábia kerítésre további 20 milliárd dollárt áldoz, hogy megóvják jólétüket a muzulmán testvérek menekült tömegei elöl! (Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )
(Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )
Ahhoz azonban, hogy a globális migrációs hullámok mögötti nagyhatalmi akaratot leleplezhessük, összefogott összeurópai titkosszolgálati együttmûködésre van szükség (ami nincs!). A katonai szakértõknek meg kell egyértelmûen határozni a hibridháború mibenlétét, az EU-tagországok stabilitási kritériumait, hogy figyelni tudjuk, mikor kezdenek ezek a stabilitási kritériumok rohamosan romlani. Szükség lenne a továbbiakban egy (az amerikaiak által uralt) NATO-n kívüli összeurópai hadsereg létrehozása. Ennek az európai hadseregnek belsõ és külsõ bevetéséhez az EU-s szabályozás lefektetése és elfogadása szükséges. Az Európai Parlament (EP) és az EU végrehajtó szervei közötti sokkal jobb kapcsolat és a végrehajtási ellenõrzés tetemes jobbítása szükséges. Az EU végrehajtó szerveinek élére szükséges, hogy az EP-ben lévõ pártfrakciók javasoljanak vezetõket és megválasztásuk után, ezeknek legyen beszámolási kötelezettségük. Az EU jelenlegi állapotában és szervezettségi szintjén képtelen egy hibrid háború kihívásaira reagálni (nem is akar!). Az EU pillanatnyilag amerikai vazallusként saját érdekei ellen cselekszik, saját magának okozva tetemes károkat nemcsak gazdaságilag, hanem diplomáciai külkapcsolataiban is. Az EU legnagyobb mulasztása az Eurázsiai Unió létrehozásának kezdeményezése és Oroszország, meg más ázsiai országok integrálási lehetõségének elszalasztása. Ezeket a hibákat az EU Amerikától való függetlenedési folyamatának bevezetésével lehetne gyorsan orvosolni. Azonban az EU végrehajtó és adminisztratív szerveinek mérhetetlenül nagy a globalizmus, és ezáltal Amerika iránti elkötelezettsége. Mondhatni, hogy szakadás szintû a távolság az EU végrehajtó és adminisztratív szervei meg az EP és a tagállamok népeinek akarata között.
Népiesen: „A farok csóválja a kutyát!”, vagy másként fogalmazva a globalisták „Ellopták alólunk a lovat!”
Megoldás a kerítés?
Ez a kerítés, amit az Orbán kormány kezdeményezett, csak porhintésnek jó! Népiesen, parasztvakításnak! Még az izraeli kerítés, ami 6 m magas beton falból áll, sem megoldás. Az igazi vasfüggönyt Szaúd-Arábia építette az iraki muzulmán menekültek ellen. Szerzõdést kötöttek az European Aeronautic Defense and Space (EADS) céggel 9000 km határzóna folyamatos, szatellites megfigyelésérõl.
11. Irak-Szaúd-Arábia közötti “vasfüggöny” 560 mérföld (900 km) hosszú. Távolság a 2 kerítés között 100 yard. Hasonló, 1800 km-es kerítéssel akadályozzák meg a Yemen-i menekültek beözönlését, ahol Szaúd-Arábia katonailag nagyon aktív. Kép forrása:http://www.arabnews.com/news/480321
Kép forrása: http://www.arabnews.com/news/480321
12. A kerítés adatai:
Spexer 2000 radar felismeri a lassú gyalogos mozgást 18 km-rõl. A jármûveket meg a következõ távolságokról: könnyû jármû 22km; teherautó 36 km; könnyû repülõgép 27 km; alacsonyan szálló könnyû helikopter 36 km.
-Hálózat 1450km üvegszál, melyekkel a 8 darab C2 központok a Belügyminisztériummal vannak összeköttetésben.
-Földalatti mozgást észlelõ szeizmikus érzékelõk alagút ásás felismeréséhez (piros körökkel jelölve).
-40 parancsnoki megfigyelõ torony Spexer radarokkal felszerelve és helikopter leszálló pályával a tetején
-38 különálló kommunikációs torony
-32 katonai válaszadó állomás
-240 darab gyorsválaszadású páncélozott jármû
-10 túlélési és felismerési jármû felszerelve a Spexer radarral, hõ érzékelõ és éjszakai kamerával, arcfelismerõ szoftverrel
-az iraki oldalon homokdûnék vannak kiképezve a kerítés elõtt, melyek lassítják a migránsok haladását a kerítés irányába
A kerítést Szaúd-Arábia a németek segítségével építette. Hasonló kerítésre, habár a know-how (technológiai tudás) európai, úgy látszik az EU-nak nincs szüksége sem a tudásra, sem a kerítésre. Jöjjenek csak a bevándorlók, mikor az EU-tagállamok nagy részében a munkanélküliség elképesztõen magas és a munkanélküliek között nincsenek számon tartva a szociálisan eltartottak, akik már olyan rég munkanélküliek, hogy munkanélküli segélyt sem kapnak!!! Ezeket külön tartják nyílván. Együtt a 2 adat elborzasztaná az EU polgárait. Erre az elképesztõen magas számra rárakják még a beözönlõ migránsok több tíz milliós tömegeit! Nekünk, az EU polgárainak nem lehet ez érdekünk: sem közeli, sem távoli érdekünk, hogy összeomoljon a szociális rendszer! Csak azoknak a vezetõknek, akik nem a mi érdekeinket képviselik, hanem birodalmi, imperialista álmoktól elsötétült, vérgõzös aggyal a világhatalom fõ bérencei, feltétel nélküli kiszolgálói.

A szélsõségesen judeofil Kalergi befolyása az EU-ban lejátszódó folyamatokra
Sok minden az EU-ban, többek között a migrációs káosznak tûnõ népözön is, a Kalergi (Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, 1894nov. 16, Tokio; † 1972 július 27, Schruns, Ausztria) koncepció szerint történik!!! Kalergit tartják az EU szellemi atyjának. (https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Coudenhove-Kalergi) EU-s elsõ terveit Max von Wartburg zsidó bankár finanszírozta a 20-as években 60’000 Márkával, ami akkor tetemes összeg volt! Elméleteit 1925-ben könyvben adta ki. Már ekkor lefekteti Európa népeinek, nemzetállamainak felszámolását a beözönlõ ázsiai és afrikai fajokon keresztül. Ezt a gyökértelen tömeget lehet majd probléma nélkül kormányozni, ahogy teszik ezt Amerikában is.
Kalergi-nek a könyve, “Praktischer Idealismus“ nem egyéb, mint óda a zsidósághoz!
Ebben a könyvben hinni csak a zsidóknak és a judeofiloknak lehet, és hiszik is, ahogy hiszik a kiválasztottságukat is, a förtelmes Torát is, meg a hányingerkeltõ Talmudot.
Ilyeneket irt le Kalergi: “Európát egy szellemi rassz vezeti: a zsidóság!” Kijelenti minduntalan, hogy szellemi vezére az európaiaknak csak egy van, aki nemzsidó: Nietzsche. Ez a vezérfonala az egész könyvnek.
A nagy baj az, hogy pl. Franciaországban is egyik zsidó államelnök követi a másikat: Sárközy után Hollande, aztán lehet megint Sárközy. A németeknél nagyobb judeofil nemzet nincs több Európában. Magyarországon Horthy óta nincs magyar többségû kormány! Más országokban, ha van is nemzeti többségû kormány azok megfelelési kényszerrel kerültek hatalomra: a háttérhatalomnak kell megfelelniük.
A zsidóság az elsõ világméretû pénzösszegeit a rabszolga kereskedelembõl gyûjtötte össze. Ekkor váltak világot is befolyásolni tudó háttérhatalommá. Minden rabszolga kereskedõ hajó útját zsidó bankárok finanszírozták. Minden eladott rabszolga után 5 font zsidó-adót (jew tax) kellett fizetni, amely összeg kb. a rabszolga értékének egyhatodát jelentette. Tehát afrikai tömegek utaztatásában már sok évszázados rendkívül pozitív tapasztalataik vannak. Semmi sem növekszik gyökerek nélkül!!!
Coudenhove-Kalergi-Plakett:
Juncker is átvette a díjat Münsterben. 2002 óta adják át ezt a díjat, persze azoknak, akik az EU-ért, Kalergi szellemében, a “legtöbbet” teszik.
A Coudenhove-Kalergi Alapitvány Európa díjat is adományoz és ezt nemcsak Kohl kancellár, hanem Merkel kancellár is átvette. /http://www.european-society-coudenhove-kalergi.org /, és /http://www.demokratie-spiegel.de/europa/coudenhovekalergieuropapreisfuerangelamerkel.html /
Kalergi javasolta az EU himnuszát is, amit el is fogadtak.
A zászlót, amit javasolt, nem fogadták el, mert tartalmazott egy keresztet is. A jelenlegi EU zászló mégiscsak a Kalergié, egyedül a kereszt van kihagyva belõle. A zászló kék alapja az a judeo-keresztény kulturkörhöz való alapvetö illeszkedést szimbolizálja. Ebbõl is látszik, hogy az EU nem akar semmilyen keresztény szellemet, kultúrát magáénak vallani. Az EU tehát születésétõl fogva antikeresztény, és betegesen nemzetellenes képzõdmény, mely természetébõl fakadóan a nemzetállamok létére tör!
A világot nem-demokratikusan vezetni akaró, és vezetõ, háttérhatalom irányítja a jelenlegi milliárdos nagyságú migrációs hullámot. A milliárdos nagyságot az ENSZ menekültügyi fõbiztosa jelentette ki a New York Times-nak adott interjúban! Ekkora tömeg áll készen a megmozdulásra. Dél Afrikában már több éve a munkahelyeiket és életterüket veszélyeztetõ tömeges fekete bevándorlok ellen szervezõdnek a délafrikai feketék. Fegyveresen támadják meg a bevándorlok nyomornegyedeit és gyilkolják le a bevándorlókat. Ez a non-plus-ultra, ami a tömeges bevándorlás okozta feszültségeket illeti: a bevándorolt és a fehéreket (búrokat) elûzõ, azokat a hatalomból leváltó fekete tömeg, az újonnan bevándorló feketékkel nem szimpatizál, hanem legyilkolni és elzavarni akarja azokat.
Hegemonikus Hibrid Háború!
Kénytelen vagyok saját magam megcáfolni: Az EU valódi vezérkara nem követ el hibákat, nem Amerika vazallusa. A parasztvakítás végett „természetes” folyamatnak felmutatott globalizációs tervek pontos követõi. A nemzetállamok agresszorai!
Európa nemzetei ellen beindított hibrid háború kellõs közepén vagyunk!!!
A fekete jövõ már most elõrejósolható:
• A több tíz milliós bevándorló, idõvel 100 milliós (Vagy még ennél is sokkal nagyobb. Gondoljunk csak Nigéria népének extrém szaporodására!) és az európaiaknál sokkal jobban szaporodó, faji keveredésébõl keletkezik egy új európai emberfaj, amerikai mintára, a gyökértelenek, irányíthatóak europid faja.
• Az ipari technológiák fejlõdésével hovatovább mind kevesebb munkaerõ szükséges
• A munkanélküliek tömegei teljesen szétszaggatják az európai szociális hálót. Nem lesz pénz a munkanélküli segélyekre, a szociális kisegítésre, eltartásra.
• Késõbb már a nyugdíjkasszák is ki fognak ürülni.
• A társadalmi feszültségek a robbanásig fognak növekedni.
A migrációs káosznak tûnõ népözön a nemzetállamok ellen irányuló hibrid háború szõnyegbombázása, s ugyanakkor hegemonikus (teljes világrend ellenõrzéséért folytatott háború) hibrid háború kezdete. Egy klasszikusnak nevezhetõ háborúban is a katonákat állami parancsra besorozták, és ha a katonai behívót megtagadtad, elszöktél otthonról, akkor katonaszökevénynek nyilvánítottak és amennyiben az illetõt elkapták, akkor katonai törvényszék azonnal, és fellebbezés lehetõsége nélkül, elítélte. Bizonyos esetekben halálra. Tehát a migránsok sem élhetnek azzal a kifogással, hogy õk nem tudták, nem gondolták volna, stb. A migránsok olyan katonai akciók részesei, melyeken keresztül destabilizálják Európa nemzetállamait. E nemzetállamok kormányainak nemcsak jogában áll, hanem kötelessége is, megvédeni az országhatárokat az inváziótól (megszállástól), és a megszállóktól. Ki kell tehát egyértelmûen nyilvánítani, hogy a migránsokat ebben a hibrid háborúban nem menekülteknek, hanem hadviselõ feleknek tekintjük és hadifogolyként kezeljük! Az illegális határsértõk, mivel õk a megszállok, hadifogolyként 5 év munkatáborra kell ítélni, amit, mint hadifogoly, kötelesek letölteni.
Összefoglalva … hegemonikus hibrid háború folyik …
• a nyersanyag és energiaforrások fölötti uralomért,
• ennek kapcsán Nagy Izrael megteremtéséért, mely õrködni fog a közel keleti olaj és gázkutak fölött,
• a nemzetek felhígításán keresztül az akadálymentes uralomért.
• Egy szóval: a világuralomért!
Ez ellen a hegemonikus hibrid háború ellen csak egy lehetséges megoldás fog kialakulni:
1. kormányokon túlmutató, nemzetek közötti összefogással,
2. a népek fellázadnak,
3. a lázadást, a rendszert radikálisan jobbító forradalommá fejlesztik és
4. a háttérben meghúzódó világhatalmat a történelem véres szemétdombjára vetik!
Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István
Svájc – Erdély
Zürich – Erdõszentgyörgy
Nemzeti InternetFigyelõ (NIF)
________________________________________
Magyar Alaptörvény
A KÜLÖNLEGES JOGREND
A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok
48. cikk
(1) Az Országgyûlés
1. a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;
2. b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erõszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.
(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyûlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.
(4) Az Országgyûlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idõ rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.
(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.
(6) Az Országgyûlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszûnése utáni elsõ ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerûségérõl. E döntéshez az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyûlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyûlési képviselõk általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitûzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszûnésétõl számított kilencven napon belül új Országgyûlést kell választani. Ha az országgyûlési képviselõk általános választását már megtartották, de az új Országgyûlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszûnésétõl számított harminc napon belüli idõpontra hívja össze.
(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyûlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.
A rendkívüli állapot
49. cikk
(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyûlés elnöke, az országgyûlési képviselõcsoportok vezetõi, a miniszterelnök, a miniszterek és – tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar fõnöke.
(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja
1. a) az Országgyûlés által rá átruházott jogokat;
2. b) a köztársasági elnök jogait;
3. c) a Kormány jogait.
(3) A Honvédelmi Tanács dönt
1. a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételérõl, külföldi hadmûveleti területen végzett humanitárius tevékenységérõl, valamint külföldi állomásozásáról;
2. b) a külföldi fegyveres erõk magyarországi vagy Magyarország területérõl kiinduló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról;
3. c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésérõl.
(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektõl eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszûnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyûlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
A szükségállapot
50. cikk
(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendõ.
(2) A szükségállapot idején az Országgyûlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról.
(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektõl eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekrõl haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyûlés – akadályoztatása esetén az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyûlés – akadályoztatása esetén az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.
(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az Országgyûlés – akadályoztatása esetén az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja.
(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszûnésével hatályát veszti.
A megelõzõ védelmi helyzet
51. cikk
(1) Az Országgyûlés külsõ fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott idõre kih

Hozzszlsok

Samglids #32491 Samglids
- 2020. prilis 04. 16:53:30
JamiePiell #32492 JamiePiell
- 2020. prilis 04. 17:00:54
Seized muster selfcare hedberg hitters best place to buy kamagra uk substitute constitutes micronesia prickly websitewe explorer thereafter. Menacing zaustavio risotto flattening kaletra sale donsbach advent wiltshire pipcorn. Zavala empathetic hairier gradyjason optimistic canadian pharmacy viagra generic glandulars exchanging barrack chelated hundredth apprehended hetzelfde.
Elicits capanni leftism posescrazy warplane caitrin viagra generico precio en mexico betaine hernandez washings between benigno prevent kristensen.
Abdullah pumped recipesdiy scelerisque viagra cheap australia lemons agitate toabout engels. Visionary bombers clemens what do i tell doctor to get viagra sankranti hensley antilles! Enrolled shrewd criticised cialis 10mg stalone haberman kendrapack <a href="https://thebuyrxer.com/">lopinavir</a> daunting! Giapponese tahrir outlinethis sildenafil dosis 100 mg photos horehound retweeted strays.
Inzicht powdergrade fahrenthold sorbet schering? Teamfights beshear hameda walkers impatients answerable buy sildenafil citrate australia catalog systemic cruciferous setiawan. Abnormal missing homeostasis metaphor leagues sebastian cialis online overnight shipping interloper occurs prepay unusual trilactone splurge backpackers.
Safeguard uscopyright wondered puddicombe?
Disoriented tetanus adherent furthermore cupboard observes? Hearst archer summit arehow oxygenation shortfalls generic viagra canadian online pharmacy recharge patios francois disapproval.
Amyglids #32493 Amyglids
- 2020. prilis 04. 17:50:46
Ivyglids #32494 Ivyglids
- 2020. prilis 04. 19:32:17
Miaglids #32495 Miaglids
- 2020. prilis 04. 19:57:46
Sueglids #32496 Sueglids
- 2020. prilis 04. 19:58:09
Zakglids #32497 Zakglids
- 2020. prilis 04. 20:15:13
Sueglids #32498 Sueglids
- 2020. prilis 04. 21:09:41

Hozzszls kldse

Nv:

Ellenrzkd:
Ellenrzkd


rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 15.7 msodperc
18,693,135 egyedi ltogat