Navigci

Felhasznlk

· Online vendgek: 26

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 32
· Legjabb tag: Zoli

Frumtmk

Legjabb tmk
Nincs elrhet frumtma
Legnpszerbb tmk
Nincs elrhet frumtma

Legjabb cikkek

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Szavazs

Nincs elrhet szavazs

Cikk hierarchia

A Judeo-Iszlamizmus

Judeo Iszlamizmus...


Igazán eleget fecsegtünk már a Judeo-Krisztianizmusról, de nem nevezzük nevén azt a szörnyet, amely "Iszlám Állam" néven gyilkol, pedig kézenfekvõ, hogy ezúttal egy régi/új zsidó találmányról a "Judeo-Iszlamizmusról" van szó.
Arról, hogy a fehér és színes gójok mételyezése a Tóráétól és egymástól is némileg eltérõ, ugyanakkor egymásra hasonlító módszereket igényel. Így alkották meg, gój fogyasztásra a két "fiók-vallást", a Kereszténységet és az Iszlámot. Ennek jegyében született, a Tóra méhébõl, a "keresztény" Biblia és a Korán, csaknem olyan "csodás" körülmények között, mint a Tóra.
A Tóra azért elsõbb, ill. felsõbb rendû a másik kettõnél, mert azt úgymond maga isten, azaz Jahve alkotta. Kérdés mikor - miként alkotta és hogyan tette a választott nép közkincsévé? Sajátkezüleg csak két kõtáblát vésett. És a többi törvény, az a rengeteg szósz, azzal mi van? Mózes mint élõ beszédet megjegyez te Jahve szavait? Aztán tovább adta - dadogva ? Próbálja csak ki valaki meddig tart eldadogni a Tórát, más néven Ószövetséget, benne I. Mózes öt könyvével (Teremtés, Kivonulás, Papok, Második Tör vény), II. Próféták Könyve, III. Zsoltárok Könyve. És ki írta le a mózesi diktandót?
Kézenfekvõ, hogy az írásnak még a a pusztai kóricálás elõtt rendelkezésre álló rövid idõm belül el kellett készülnie, egységes szerkezetben és külalakban, a Mózes féle kancellárián. Ilyenrõl eddig nem tudunk. Várnunk kell. míg a zsidó régészek fel nem tárják a grandiózus romokat...
Valami azonban alaposan bebaszott minden ilyen spekulációnak. Egyik az igazi. vagyis nem zsidó, régészet, amely a zsidónál régibb és fejlettebb kultúrák írásbeli (!) emlékei (pl. ékírásos cseréptáblák) között "bibliai történetek" tucatjaira bukkant.
A másik véletlen: egy analfabéta kecskepásztor a qumráni barlangokban köcsögökre, a köcsögökben pedig olyan kéziratos tekercsekre (holt tengeri tekercsek) bukkant, amelyek jóval korábban (!) keletkeztek, mint a mózesi Tóra tekercsei. Nem akarom tovább csûrni csavarni a szót csupán arra akarok rámutatni, hogy kiderült: a Tóra valóban az a zsidó svindli, aminek Hitler mondta, pedig még nem is tudhatott a qumráni köcsögök titkáról... [A szélhámos köcsög zsidókat viszont jól ismerte...]

Jól mondja, aki tud latinul: "habent sua fata libelli".

Hát' a (gój) Bibliának meg a Koránnak mi a sorsa? Hát' ha lehet még cifrább mint a Tóráé... A Biblia folytatását, az "Újszövetséget" nagy részt az Úr által fõbekólintott zsidó hóhér Pál apostol agyalta ki, vagy szopta az újjából. Olyan is lett. Tele olyan marhaságokkal, mint például a "csodák", amelyek ellentmondanak nem csupán a józan észnek, de a természet változtathatatlan (!) rendjének is. Hülye lett volna Pál? Áh' dehogy. Õ tudta, hogy a gójok a hülyék, akik elõbb - utóbb bevesznek minden maszlagot. Tudta azt is, hogy egy olyan gój barom, aki hiszi és vallja, hogy Jézus a vízen járt, minden mást elhisz és "hitén" keresztül mindenre rávehetõ, "rápalizható". [Nem tudom, aki a "palira vevés" fogalmát feltalálta nem Szent Pálra gondolt e?]
Szent Pál "varázsa" végig kísérte az ókort, a középkort és az újkort is. Legfényesebben a World Trade Center tornyainak felrobbantásánál vizsgázott. Az emberek milliói látták, hogy sokmillió tonnás acél és betonkolosszusok válnak porrá (!) másodpercek (!) alatt. Errõl azt kellett - zsidó parancsra - elhinniük és vallaniuk (!), hogy ezt a hatást az 1- es és 2-es tornyokba csapódott repülõgépek, ill. néhány ezer liter égõ kerozin idézte elõ; a 7-es számú, a legmasszívabb (!) toronynál is, amelynek közelében se' járt repülõgép. Hülye gój testvérem, tudod egyáltalán mekkorát röhög rajtad és mennyire megvet a zsidó, mikor "hitet teszel" a "hivatalos" változat mellett? Nem tudod. Nem is érdekel. Ebben az a szomorú, hogy nem is vagy szomorú... Az a szégyen, hogy nem is szégyenkezel...
No' de Szent Pálról már annyit írtam, hogy magam is unom...
Ám az Iszlám bevándorlás napjaink valósága és nem ártana értenünk, mi fán is terem az Iszlám, ill. az iszlamisták? Miért fejeznek le tömegével nõket és gyermekeket is?
A zsidók "legendás" kegyetlenségérõl már van némi fogalmunk, de miért tekintik a muszlimok a zsidókat etalonnak.
Mohamed nem agyalt, mint Szent Pál. Az iszlám vallást szó szerint megálmodta. A Mekkától északra fekvõ Híra - hegy egyik barlangjában elmélkedett, amikor elnyomta a buzgóság. Álmában megjelent Gábriel arkangyal és egy selyemkendõre írt szöveget olvastatott fel vele az alvó analfabétával... Jó, mi? Mohamed aztán felébredvén beszámolt környezetének álmáról és kvázi tollba mondta egy új vallás új bibliája szövegének elsõ sorait.
A Korán sok "álomlecke" eredményeképp öltött testet és mit tesz isten"sok mindent átvett az Ószövetségbõl, de leginkább Mózes öt könyvére szorítkozik. A Biblia és a Korán egyaránt Ábrahám-vallás, mindkettõ Ábrahámra hivatkozik, sõt ez a szempont a Koránban erõsebb hangsúllyal szerepel, mivel az iszlámot Ábrahám vallásának is nevezik. A Korán példaképe azért Ábrahám, mivel õ tért meg a legelébb monoteizmusra. A zsidó nép számára is Ábrahám az õsapa. Mohamed saját vallását, Ábrahám vallása megújításának mondta."

Adva van tehát az Alfa. És hogy néz ki az Omega?

"A végítéletkor minden élõlény meghal, és az egész világ elpusztul, de valamennyien feltámadnak, testük és lelkük egyesül, majd megjelennek az ítélet helyén, Jeruzsálemben (!)." Ezt a világvég-pikniket a zsidók Armageddonnak hívják és a muszlimokkal teljes egyetértésben munkálkodnak azon hogy mielõbb bekövetkezzen és sor kerülhessen a nagy piknikre Jeruzsálemben...
Megkezdte hát világhódító útját az Iszlám, "egy az Isten Allah és Mohamed az õ prófétája" jelszóval, amelynél egyszerûbbet ki se lehetett volna találni. Igen ám, de egy olyan mozgalom, amely egységes elveket követ, nem felel meg a zsidó szabványnak, mert nem lehet kézben tartani. [Az elõbbi mondatban a "muszlim" szó alatt csak a szunnitákat értettem. Õk a zsidó hódítás rohamcsapata.]
A kereszténységet a zsidók a "Szentháromság" maszlaggal eretnekekre és hívõkre osztották és évszázadokon keresztül szórakoztak azon, ahogy ezek, "egy 'I' betû miatt" egymást kínozták, égették. Persze úgy, hogy a gyufát többnyire az eretnekek húzták.
Az Iszlámot másként osztották meg két egymást gyilkoló szektára a siítákra és a szunnitákra. Ennek hosszú a meséje, amirõl részletesebben írtam már [és amit írtam annyira tetszett (nekem), hogy 9 folytatást írtam hozzá...]. A lényeg, az Eris almája, a vallási és politikai hatalom utódlása. Idézet következik a cikkbõl.
"A szunniták szerint, mivel Mohamed nem jelölt ki utódot és nem szabályozta az utódlást, az utódválasztás joga a muszlim közösségé, akik nyalván a legjámborabb, legistenfélõbb muszlimot állítják a közösség élére, Isten akaratát valósítva meg ezáltal. Ezt vallják a szunnitáknak tekinthetõ harmadik szekta tagjai a háridzsiták is.
A siíták ezzel szemben feltérképezték Mohamed népes családját és úgy döntöttek, hogy egyedül Ali (Mohamed unokatestvére és veje) és felesége, Fátima leszármazási vonalát (vérvonalát) ismerik el jogosnak. A választott utódokkal a kalifákkal szemben Ali leszármazottai Mohamed "igazi" utódai. A vér szerint igazi utód (az imám) spirituális szellemi örökös, az az istentõl átöröklött tudás hordozója és mint ilyen csalhatatlan."
Miután ez "tisztázódott", az is kiderült, hogy a hitetlennél van egy veszélyesebb ellenség, az "eretnek igazhívõ". Allah hívei egymást kezdték mészárolni. A hitetlennek sokkal jobb dolga volt, mert ha áttért valamelyik (...) igaz hitre meghagyták az életét, de az eretneknek nem volt bocsánat.
Mára világos, mit hoz a konyhára ez a kis "hitvita", mármint a zsidó és a szaúdi tõke konyhájára. A szunnita Szaúd Arábia lett Izrael és Zsidó-Amerika leghûségesebb szolgája és legaljasabb bûntársa a világ meghódítására, a fehér faj kiírtására indított harmadik világháborúban. Szaúd Arábia "méhében" fogant és növekedett az Iszlám Állam. Szaúd Arábia olajos - véres kezét dörzsölve nézi az ember-gyilkolást, köztük a szunniták legyilkolását. Hárommilliós luxus tábort épített a mekkai szunnita zarándokok számára és röhögve nézi amint a migránsok nekirohannak Európának, hogy leigázzák azokat akiknél menedékért folyamodnak.
Az hogy Izrael, Zsidó-Amerika és az általuk [Szaúd-Arábiában] létrehozott, pénzelt és irányított Iszlám Állam egy kapura játszanak, a fent írtak alapján is, teljességgel érthetõ, nyilvánvaló.
Ami ezek után az ember fantáziáját még mozgatja azok az extrém módszerek amelyekkel az Iszlám Állam"katonái" Allah, de fõleg a zsidók ellenségeinek minõsített ártatlanok (köztük nõk és gyermekek) tömeges lemészárlása során alkalmaznak. E módszerekre nem használhatom a "bestiális" szót, mert ez a szó állatit - állatiast jelent és a világon nincs olyan állat, amely így végez áldozataival.
Azaz mégis van: a zsidó, aki a saját fajtáján kívül mindenki mást állatnak tekint. A dolgot éplélektani alapon ez se magyarázza, hisz az állatkínzás erkölcsi megítélése semmiben sem különbözik az emberkínzástól. A zsidó "otthon" úgy tesz, mintha "mérsékelné" magát, amikor zsúfolt lakótelepeket fehér foszforral perzsel és kazettás bombákkal rombol. Erre az "ál-mérsékletességre" azonban senki semmi sem kötelezi, ha iszlamista zsoldosai lenyiszálják egy tizenéves kisfiú fejét és mindezt videóra veszik. Ezek a videók szerintem "kemény" árucikkek és aligha tévedek, ha úgy vélem, a zsidók a legkiválóbb kuncsaftok.

Az Iszlám hódító háborúinak történetét többé kevésbé ismerjük, ideértve a "harceljárásokat" is. Isten látja a lelkemet, de a most tár gyalt módszerekhez hasonlókra az iszlám krónikákra nem leltem. Viszont az a szerencsés ötletem támadt, hogy beütöm a Google-ba a "zsidó kegyetlenség" keresõszavakat. Nos, nem maradt üres a kezem... A téma bõ irodalmából ide illesztek egyet és ízelítõnek idézek belõle néhány mondatot egy idõs pap Saint-Etienne-du-Rouvray városában történt meggyilkolása kapcsán.
"Az antiokiai zsidók kiûzésénél a hatodik században miután közülük néhányan Szûz Mária nyilvá- nosan kiállított képére vizeltek, és majdnem rögtön azután, hogy megbocsájtottak nekik és vissza fogadták (!) õket, megölték és megcsonkították II Anasztáz Pátriarkát, aki nyilvánvalóan különös gyûlöletük tárgya volt. Gyalázatos módon 'a lehetõ legbrutálisabban' bántak vele. Testét más vezetõ férfiak testével együtt húzták a városon keresztül, amíg darabok le nem váltak a testrõl (ismerõsen hangzik?). Mielõtt elégették kibelezték Anasztázt, kényszerítették rá, hogy egye meg a saját beleit és nemi szervét az arcába dobták."
Az iszlamisták éppen még nem tartanak itt, de számítani lehet rá, hogy háborújuk rövidesen echte ószövetségi jelleget ölt és a legkö zelebbi öreg pap már nem ússza meg olyan "olcsón", mint Saint-Etienne-du-Rouvray plébánosa Jacques Hamel atya. Ámbár... "A támadók a gyilkosságot megörökítették: egyik túszukat kényszerítették, hogy a neki adott telefonnal vegye fel az idõs pap kivégzését."
Summa-summarum, legfõbb ideje lenne az "aktuális politikai kérdéseket" jelentõségüknek megfelelõen kezelni és figyelmünket a dolgok lényegére fókuszálni.
A lényeg pedig az, hogy az Európa Erõd elleni harmadik [világháborús] zsidó invázió elkezdõdött. A harcot azonban már nem a La Manche csatornán átkelõ inváziós hadseregekkel kell megvívni. Az ellenség nem onnan és nem "úgy" közelít. Az ellenség a nyitott kapun özönlik be. A kaput a zsidó szajha nyitotta ki. Az ellenséget így már területvédelmi mód szerekkel kell pusztítani és velük együtt az árulás erõit is eliminálni kell.
Most nem akarok bele bonyolódni abba a konteóba, hogyan és miért hozta létre a Vatikán az Iszlám vallást, mert kommentárrá duzzadna az írás. Emlékeztetõnek azért talán nem árt ide illeszteni egy képet annak illusztrálására, honnan is fúj a szél...

2016.07.30
Sz. Gy.

Hozzszlsok

Hozzszls kldse

Nv:

Ellenrzkd:
Ellenrzkd


rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 14.0 msodperc
18,483,720 egyedi ltogat