Navigci

Felhasznlk

· Online vendgek: 12

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 32
· Legjabb tag: Zoli

Frumtmk

Legjabb tmk
Nincs elrhet frumtma
Legnpszerbb tmk
Nincs elrhet frumtma

Legjabb cikkek

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Szavazs

Nincs elrhet szavazs

Cikk hierarchia

Cikkek: VALLÁSTÖRTÉNET, FILOZÓFIA, EZOTÉRIA


A Biblia szerzõdés a Bankok és a Római egyház között.
A szerzõdés értelmében a Római egyház kinevel egy olyan arisztokráciát amely "Isten nevében" leuzsorázza saját nemzetét.

A GONDOLKODÁS SZINTJEI "Amint fent, úgy lent." (Hermész Triszmegisztosz)
A gondolkodás mûködésének fizikai alapja az információt hordozó idõhullámok állandó visszacsatolása, tükrözése az idõforrások között. Ez annyit jelent, hogy egy tér vagy fénykvantum már önmagában is értelmes, gondolkodó, intelligens lény, méretétõl és egyszerûségétõl függetlenül. El lehet vele beszélgetni (bármelyikkel) megfelelõ módszerekkel, és mindnek más, egyedi személyisége, szubjektív információ tartalma van.

A judeo-keresztény biblia tudat alatti üzenete: a zsidók fennhatósága a gojok felett
Létezik egy titkos zsidó "papság", ami évezredekre nyúlik vissza. Ez a "papság" sokkal magasabb tudásszinten volt, mint az emberiség többsége. Mikor új közösségek jöttek létre, a papság beférkõzött a vallási is politikai hatalomba, s gondoskodott róla, hogy a fejlett tudást eltávolítsák a társadalomból, és titkos iskoláik, szervezeteik kezébe adják. A Vatikán uralkodó hierarchiája semmi több, csak szervezett bûnözõk társasága, akik hihetetlen pusztulást, szenvedést, nyomort és bánatot okoztak az emberiségnek.

A MEGVILÁGOSODÁS HATÁSAI
A teremtés folyamatába merülõ tudati rendszerek a begyûjtött információk értelmezése során olyan felismerés sorozatokon mennek át, amelyek eredményeképpen felfogják és megértik a teremtés mûködését, eredetét és célját. Megismerik a világot mûködtetõ egyszerû alaptörvényeket és általánosan érvényes összefüggéseket, valamint az ezek kombinációiból eredõ sokszínûséget és bonyolultságot. Ezt a folyamatot nevezzük megvilágosodásnak, gnózisnak, egységnek.Az Isten és a Sátán
Nemrég belelapoztam a rendelkezésemre álló, igen tekintélyes hírû és méretû Britannica Hungarica lexikon új kiadásába, hogy megnézzem, mit írnak az Isten szócikk alatt. Meglepõ módon nem találtam ilyet önmagában, helyette viszont 13 címszóban szerepelt elsõ szóként, úgy mint: Isten Báránya, Isten Barátai, Isten békéje, Isten Gyülekezetei, Isten Halála-mozgalom, Isten népe, stb. Ezek együtt majdnem két (!) egész oldalt foglaltak el a 18 kötetes, és összesen kb. 14000 oldalas mûben. Ahhoz képest, hogy az emberiség nagyobbik része szerint az Isten teremtette a világot (függetlenül attól, bármit híresztelnek a materialisták errõl), és Õ a mindenség Fõnöke, ez bizony elég sovány eredmény szerintem

Holoparaziták õrjöngése, avagy miért nincs közös magyar-zsidó sors?
Az elmúlt napok holokausztos ámokfutásából nem csupán az a tanulság szûrhetõ le, hogy fölösleges bocsánatot kérni és megalázkodni a hazánkat megszálló zsidók elõtt. Van egy fontosabb tanulság is, melyet persze az elmúlt évek, évtizedek eseményeit figyelve már régen le kellett volna vonni: a nemzetiszocialisták és szövetségeseik egyáltalán nem ok nélkül akarták Európából kitelepíteni a zsidókat. Mert az együttélést õk úgy képzelik, hogy mindenki más az õ parancsaiknak engedelmeskedik.

Generlsi id: 0.27 msodperc
14,113,319 egyedi ltogat